Ät dig frisk, inte sjuk.

Bohusläns skärgård där pizzorna produceras

En av de saker som påverkar dig allra mest är vad du äter. Din kost kan antingen göra dig frisk och levnadsglad eller sjuk och deprimerad. Vi tror oss veta hur du bäst bibehåller eller återtar din hälsa. Låt oss berätta hur vi tänker.

Under två miljoner år levde vi som jägare och samlare. Vi levde i balans med naturen i jakt på kalorier. Eftersom kosten var näringstät (mycket näring per kalori) fick våra kroppar näringen den behövde.

Det som radikalt kom att ändra vårt sätt att äta och leva var uppkomsten av jordbruket och då främst odlandet av spannmål för ca. 10 000 år sedan. Den stora tillgången till kalorier kan sägas ha varit positivt för gruppen men negativt för individen då näringstätheten minskade och nya ämnen såsom gluten tillfördes kosten.

Nästa stora epok, vilken för alltid ändrade vårt sätt att äta och producera mat, var industrialiseringen.
Tillskillnad från våra förfäder som jagade kalorier har vi idag en situation med mat i överflöd. Problemet med denna, ofta ultraprocessade mat, är att den är rik på kalorier, samtidigt som den har
brist på näring och innehåller en stor andel socker och raffinerade kolhydrater tillsammans med tillsatser – en perfekt storm för våra kroppar. Detta är såklart ingen slump. Industrin vet exakt vad som skapar begär och vad som får oss att äta mer än vad vi behöver. För första gången i historien är en stor andel av befolkningen övergödd men samtidigt undernärd. Parallellt ser vi moderna folksjukdomar såsom fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skjuta i höjden.

Det här vill vi sätta stopp för och med hjälp av Riktig Mat bidra till en bättre folkhälsa. Genom noga utvalda råvaror kan vi efterlikna våra förfäders näringsrika kost med hög andel kvalitativt protein och låg andel kolhydrater som är naturligt fri från tillsatser, spannmål och gluten.

Gör som oss och gå med i kampen för riktig mat du också!

#riktig mat #näringsjägare #evolution #forrealfoods # forrealpizza

köp oss här!

Allt fler butiker och restauranger upptäcker våra pizzor och i dagsläget finns vi hos över

400 återförsäljare och det tillkommer nya varje dag. Du hittar oss bland annat hos: