Vårt klimaansvar

Hos For Real Foods ønsker vi ikke bare å hjelpe folk med å gjenvinne helsen, men også å redusere unødvendig bruk av jordens ressurser.

I dag kastes mer enn 30 % av all mat som produseres, og mye av den maten som faktisk når munnen vår, er mat som ingen egentlig trenger. Det viktigste for oss er derfor å produsere EKTE MAT som kroppen vår har det bra med.

Våre produkter er derfor designet ut fra følgende filosofi:

NETTVERK

Vi produserer næring og ikke tomme kalorier. Næringstett mat er mat med mange næringsstoffer per kalori som kroppen vår trenger. Næringsfattig mat derimot, som hovedsakelig består av tomme kalorier, har ikke noe reelt formål og er dermed sløsing med jordens ressurser.

MER FRYST, MINDRE AVFALL

Mindre enn 1 % av all frossenmat kastes, sammenlignet med over 30 % for frukt og grønnsaker! Det samme tallet gjelder for frokostblandinger, der nesten 30 % av alt som produseres, kastes! En nøkkel til å redusere matsvinnet er derfor å spise mer fryst mat.

LOKALT PRODUSERT

Vi er medlem av Lokalproducerat i Väst med mål om å bruke en stor andel svenske og lokalproduserte råvarer og dermed fremme den lokale industrien. Kålen og soppen vår er lokalt dyrket, hønene våre er svenske og eggene er fra svenske frittgående høner.