Vårt klimatansvar

På For Real Foods vill vi inte bara hjälpa folk att återta sin hälsa utan också minska den onödiga användningen av jordens resurser.

Idag slängs mer än 30% av all mat som produceras samtidigt som mycket av den mat som faktiskt når våra munnar är mat som ingen egentligen behöver. Det viktigaste för oss är därför att bara producera RIKTIG MAT som våra kroppar mår bra av.

Våra produkter är därför framtagna utifrån nedan filosofi:

NÄRINGSTÄT

Vi producerar näring och inte tomma kalorier. Näringstät mat är mat med mycket näring per kalori som våra kroppar behöver. Näringsfattig mat däremot, med majoriteten tomma kalorier, har egentligen inte något syfte och är således ett slöseri med jordens resurser.

MER FRYST, MINDRE SVINN

Mindre än 1% av all fryst mat slängs jämfört med över 30% för t ex frukt och grönt! Samma siffra gäller för spannmål där närmare 30% av allt som produceras slängs! En nyckel i att minska matsvinnet är således att äta mer fryst.

LOKALPRODUCERAT

Vi är medlemmar i Lokalproducerat i Väst med målet att använda en stor andel svenska och lokalproducerade råvaror och på så sätt gynna den lokala näringen. Vår vitkål och svamp är lokalodlad, vår kyckling är svensk och äggen är från svenska frigående höns.